28/01/2016 | 0

Tạm thời đóng cửa một phần thác Niagara để thay 2 cầu đá cũ

Tạm thời đóng cửa một phần thác Niagara để thay 2 cầu đá cũ

New York, New York. (CBS) – Chính quyền tiểu bang New York đang xem xét việc đóng cửa Thác America trong vài tháng nhằm thay thế hai cây cầu đá cũ tại đây.

Thác America là một trong ba thác nước kết hợp lại, hình thành nên Thác Niagara hùng vĩ. Đối với một số người, việc chuyển dòng chảy của Thác America là điều không thể hình dung nổi, nhưng các viên chức tiểu bang New York nói rằng đó là điều cần phải làm. Việc ngăn nước ở Thác America theo dự án buộc các nhà chức trách phải xây dựng một con đê kéo dài từ đảo Goat sang lục địa chính của Hoa Kỳ, nhằm dẫn tất cả nước vào Thác Horseshoe.

Theo Buffalo News, khoảng 85% lượng nước của sông Niagara chảy qua Thác Horseshoe bên trong địa phận Canada, trong khi phần nước còn lại chảy ở Thác America. Con đê này chỉ là tạm thời và được bồi đắp bằng cát và đá. Dự án có thể kéo dài trong suốt 9 tháng mới hoàn tất. Đây là lần thứ hai Thác America bị đóng cửa. Lần thứ nhất vào năm 1969, các kỹ sư xây dựng một con đê sử dụng gần 28,000 tấn đá và cát nhằm ngăn nước ở Thác America.

Các nhà chức trách tiểu bang New York đề nghị chuyển hướng nước chảy từ tháng 8 đến tháng 12 trong năm đầu tiên, nếu áp dụng kế hoạch xây dựng hai năm liên tiếp. Hoặc sẽ chuyển hướng nước chảy trong cả 9 tháng từ tháng 4 đến tháng 12, nếu áp dụng kế hoạch xây dựng chỉ một năm. (Mai Đức)