Tấm Thẻ Bài & Anh Không Chết Đâu Anh

Tác phẩm Tấm Thẻ Bài được nữ danh ca THANH THÚY trình bày đã làm xúc động hằng triệu người Việt tại Miền Nam trước đây gợi cho chúng ta nhớ về những người chiến sĩ VNCH đã xả thân tranh đấu vì tổ quốc. Nhạc phẩm “Anh Không Chết Đâu Anh” nói lên tình yêu dành cho những người lính VNCH và để tưởng nhớ những thiên thần mũ đỏ đã nằm xuống trong mùa Hè đỏ lửa. Mời quý vị cùng thường thức hai nhạc phẩm này trong chương trình Người Yêu Của Lính tuần này.