Tấm lòng vàng của người Mỹ gốc Việt trong ngày Lễ Tạ Ơn ở Boston, Massachusetts

Theo truyền thống của người Mỹ, gà Tây là món ăn chính trong ngày lễ Tạ Ơn. Năm 2020 là một năm vô cùng gian nan khổ cực đối với nhiều hộ gia đình ở khắp mọi nơi tại Hoa Kỳ. Nạn thất nghiệp cộng với tình hình đại dịch gia tăng tạo cho cuộc sống của nhiều người dân lâm vào tình trạng khó khăn hơn trong mùa lễ năm nay. Thấu hiểu được hoàn cảnh không may của nhiều gia đình, một nhà hảo tâm gốc Việt đã mở lòng quyên tặng các phần gà Tây và thực phẩm để chia sẻ một phần nào đối với các hộ gia đình nghèo khó ở khắp mọi nơi trong tiểu bang Massachusetts. Phóng viên Trường Giang tường trình sau đây: