Tấm lòng của khán giả SBTN trong đại hội Thánh Mẫu Missouri 2018

Hôm nay thứ sáu ngày 3 /8 /2018 là ngày thứ 2 của Đại Hội, Ngày Tôn Vinh Thánh Thể Chúa, Thánh Lễ kính lòng thương xót Chúa cầu cho các bệnh nhân lúc 7:30 sáng tại Lễ Đài , 1:30 chiều tại Đền Thánh Thánh Lễ Hội các bà mẹ Công Giáo và 7:00 chiều tại Lễ Đài Thánh Lễ Đại Trào kính các thánh Tử Đạo Việt Nam và những chương trình hôi thảo trong ngày. Thưa quý vị, sau khi tham dự những chương trình trong ngày, thời giờ còn lại những người tham dự đại hội dến những gian hàng để mua những quà tặng đem về biếu bà con, bạn bè hoặc làm kỷ niệm.