26/03/2020 | 1

Tạm hoãn thu hình Cổ Nhạc Phương Nam, Công Thành Show | Giảm tốc độ đường truyền internet SBTN Go & DirecTV

Tạm hoãn thu hình Cổ Nhạc Phương Nam, Công Thành Show | Giảm tốc độ đường truyền internet SBTN Go & DirecTV

Kính thưa quý khán giả.

Chấp hành theo hướng dẫn của chính quyền liên bang phải thi hành chính sách cách ly xã hội (social distancing), không được tụ tập quá 10 người, cũng như lệnh của của Thống đốc tiểu bang California, Gavin Newsom là các cơ sở thương mại không cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đóng cửa và mọi người phải ở nhà – nhằm ngăn chận sự lây lan của dich bệnh coronavirus;  hai  chương trình của SBTN phải tạm hoãn thu hình trong thời gian này: Đó là Cổ Nhạc Phương Nam và Công Thành Show. Hai chương trình này sẽ trở lại quay hình khi chính quyền liên bang cũng như tiểu bang cho phép tất cả các hoạt động xã hội trở lại bình thường.

Cùng lúc đó,  tốc độ đường truyền internet của SBTN GO cũng như DirecTV sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ giảm lại nhằm phục vụ cho tất cả những người đang phải làm việc tại nhà vì cơ sở đóng cửa; cũng như con em của họ học online do tất cả các trường trung và đại học đều đóng cửa. Tốc độ đường truyền internet bị giảm không chỉ riêng tại Bắc Mỹ mà còn cả đối với Âu Châu và các lục địa khác khi toàn thế giới đã phải ở nhà làm việc nhằm đánh thắng kẻ thù vô hình của nhân loại là dịch bệnh coronavirus.

Mong quý khán giả thông cảm cho các khiếm khuyết này. Tất cả vì nhu cầu bảo vệ quyền lợi của cộng đồng.

Ban giám đốc SBTN