Tại sao những kẻ đồi bại ở Việt Nam vẫn nhởn nhơ?

Ở Việt Nam, những vụ ấu dâm thường rất ít khi bi đưa ra tòa. Nhà chức trách cho hay mỗi năm trung bình có từ 1.600 đến 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, đa số nạn nhân là nữ ở độ tuổi 12 tới 15, chiếm 57,46%, và số trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại là vấn đề rất đáng báo động, chiếm tới 13,2%. Nhưng hầu hết những kẻ đồi bại thì lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.