29/05/2019 | 0

Tại sao Nguyễn Phú Trọng ủy nhiệm cho phó chủ tịch nước trình công ước 98?

Tại sao Nguyễn Phú Trọng ủy nhiệm cho phó chủ tịch nước trình công ước 98?

Ảnh: Thanh Niên

Tin Vietnam.–  Báo Thanh Niên loan tin, sáng ngày 29 tháng 5 năm 2019, tại kỳ họp 7 của Quốc hội CSVN, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, phó Chủ tịch nước đã thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, kiêm chủ tịch nước trình bày Tờ trình của ông Trọng về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế, về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Theo báo Thanh Niên, ông Trọng đã ủy nhiệm cho bà Thịnh trình bày thay cho ông. Còn nguyên nhân vì sao ông Trọng ủy nhiệm, và ông Trọng có xuất hiện trong kỳ họp hay không thì không được đề cập đến.

Trước đó, vào ngày 10 tháng 5, cũng trên báo Thanh Niên loan tin, theo dự trù tại kỳ họp 7, ông Trọng sẽ là người trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế. Không chỉ “ẩn mình” trong kỳ họp 7, mà trước đó, vào ngày 19 tháng 5 mới đây, ông Trọng đã không xuất hiện trong đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước vào dâng hương trong lăng ông Hồ như những năm trước.

Tất cả những dữ kiện này, một lần nữa lại làm dư luận hoài nghi về sức khỏe của ông Trọng vẫn chưa ổn định, sau sự xuất hiện của ông vào ngày 14 tháng 5.

An Nhiên