05/11/2017 | 6

Tại sao lớp trẻ Việt Nam thờ ơ với chính trị?

“Xu thế thờ ơ với chính trị trong lớp trẻ rất đáng được báo động”, đó là theo lời của một đại biểu Đặng Thuần Phong ở Bến Tre đưa ra trong cuộc họp Quốc Hội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội vào ngày 31/10/2017 tại Hà Nội.

Ông nói rằng: “Lớp trẻ không quan tâm đến chính trị, xem nhẹ lịch sử, sống thực dụng, không có hình tượng lý tưởng để phấn đấu, thờ ơ với thế cuộc, vô cảm trong các mối quan hệ xã hội, bạo hành học đường, sa vào tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức đang gặm nhắm và tha hoá nhân cách của lớp trẻ.”

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lớp trẻ Việt Nam để biết suy nghĩ của họ như thế nào về việc lớp trẻ có thờ ơ với chính trị hay không? Và nếu có thờ ơ thì nguyên nhân do đâu, cần có giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề này?