11/10/2013 | 0

TÀI NGUYÊN Ở VIỆT NAM, CÁI GÌ CŨNG BÁN

TÀI NGUYÊN Ở VIỆT NAM, CÁI GÌ CŨNG BÁN

Tin tổng hợp – Theo phúc trình của Viện Giám Sát Nguồn Thu, viết tắt là RMI, một tổ chức quốc tế đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, Việt Nam đứng gần cuối bảng nhóm các quốc gia quản trị tài nguyên khoáng sản yếu kém. Phúc trình này được công bố tại cuộc hội thảo diễn ra ở Hà Nội bao gồm đại diện của tổ chức RMI và Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, Bộ Công Thương, Phòng Thương Mại-Công Nghiệp Việt Nam, Ủy Ban Khoa Học Công Nghệ của Quốc Hội Cộng sản Việt Nam.

Phúc trình này còn nói rằng việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tại Việt Nam quá kém cỏi dẫn đến nhiều nguy cơ: hiệu quả kinh tế thấp; tỉ lệ thất thoát tài nguyên cao; tác động xấu trầm trọng đến môi trường, xã hội. Cũng tại cuộc hội thảo này, Viện trưởng Viện Tư Vấn và Phát Triển Việt Nam xác nhận rằng Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về khoáng sản. Theo nhân vật này, Việt Nam có hơn 5000 quặng mỏ với trên 60 loại khoáng sản. Riêng ngành kỹ nghệ khai thác khoáng sản cũng đã mang lại mỗi năm nguồn lợi tức chiếm đến 11% tổng thu nhập quốc gia, trên 25% ngân quỹ nhà nước, qui tụ trên 431,000 công nhân.

Bộ trưởng Bộ Dầu Mỏ và nguồn khoáng sản Đông Timor khuyến cáo Việt Nam nên khẩn cấp học hỏi kinh nghiệm của thế giới để quản trị hữu hiệu tài nguyên khoáng sản. Cục trưởng Cục Kiểm Soát hoạt động khoáng sản của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam thú nhận rằng chỉ có 40% đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này nộp phúc trình định kỳ hàng năm. Cuộc khảo sát tại các vùng khai thác khoáng sản dẫn đến nhận định rằng ở đâu có khai thác khoáng sản thì nơi đó chỉ thấy môi trường bị tàn phá, cơ sở hạ tầng yếu kém dần và người dân càng thêm đói nghèo. Cuối cùng, theo hầu hết các chuyên viên ngành khoáng sản, Việt Nam đã buông lỏng việc kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản suốt 40 năm qua.