Tai nạn xe gắn máy – motorcycle

Chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này 2 luật sư Đỗ Phủ & Anh Tuấn nói về tai nạn “xe gắn máy – motorcycle”. Tai nạn xe gắn máy chiếm một tỉ lệ không nhỏ trong tỉ lệ tai nạn giao thông tại Hoa Kỳ. Chương trình sẽ nói những vấn đề có thể gây ra tai nạn xe gắn máy mà quý vị cần lưu ý. Làm cách nào để tránh những tai nạn do xe gắn máy? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.