zoom

Hai Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang tìm kiếm thông tin xoay quanh chính sách bảo mật của Zoom

04/04/2020

Ít nhất một bộ trưởng tư pháp tiểu bang đang tìm kiếm thông tin từ Zoom Video Communications sau khi nhận được nhiều thắc mắc về chính sách riêng tư và bảo mật của công ty này. Mức độ phổ biến của ứng dụng Zoom đã tăng đáng kể trong...

Người từng bị Hoa Kỳ từ chối visa 8 lần nay đã trở thành tỷ phú

19/04/2019

New York City – Sau khi nghe bài diễn văn của ông Bill Gates, người sáng lập Microsoft, nói về Internet vào 3 thập niên trước, ông Eric Yuan đã muốn được trở thành một phần của ngành công nghệ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giấc mơ của thương gia...