Home Tag "zhang ying ying"

Gia đình sinh viên Zhang Yingying trở về Trung Cộng

Chicago, Illinois. (Reuters) – Gia đình của sinh viên du học Zhang Yingying đã trở về Trung Cộng hôm Thứ Hai 13 tháng 11, sau khi lưu lại Hoa Kỳ trong hơn 5 tháng. Nữ sinh viên 26 tuổi du học tại trường Đại học Illiois ở Urbana-Champaign. Cô được nhìn thấy lần sau cùng […]