WTO

Tổ Chức Thương Mại Thế Giới kết thúc hội nghị trong bế tắc

14/12/2017

Buenos Aires, Argentina. (Reuters)- Hôm qua 13/12, cuộc họp định kỳ hai năm một lần của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO đã bế mạc trong tình trạng bế tắc, vì sự chỉ trích của Hoa Kỳ, và vì các quốc gia thành viên khác bác bỏ bản thông...

Trung Cộng phản đối vụ Nam Hàn khiếu nại với WTO

23/03/2017

Bắc Kinh, Hoa Lục. (Reuters) - Người đại diện Bộ Thương mại Trung Cộng hôm nay 23 tháng 3, tuyên bố rằng họ coi trọng hoạt động thương mại của Nam Hàn và tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế, viết tắt là WTO sau...