Home Tag "vương văn thả"

Con gái tù nhân lương tâm Vương Văn Thả kêu cứu cho cha

Ngày 05 /12 /2018, con gái thứ 2 của tù nhân lương tâm Vương Văn Thả đang xin tỵ nạn tại Thái Lan, đã viết thư cầu xin mọi người Việt Nam trong và ngoài nước hãy cứu giúp cho cha. Cô Vương Ngọc Thảo, con gái của ông Vương Văn Thả đã tiết lộ […]