vũ minh hoàng

Điều tra việc bổ nhiệm ưu ái vụ phó 26 tuổi tại Cần THơ

28/12/2016

Một đoàn công tác thuộc ủy ban kiểm tra trung ương đảng CSVN hôm 28/12 đến tỉnh Cần Thơ, để bắt đầu cuộc điều tra tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ liên quan đến việc tuyển dụng và bổ nhiệm một thanh niên 26 tuổi làm vụ phó, cho...

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bị điều tra vì bổ nhiệm và ưu đãi bất thường một vụ phó 26 tuổi

09/12/2016

Phó thủ tướng CSVN Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ kiểm tra và báo cáo về quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm một vụ phó 26 tuổi, đưa người này đi học tiến sĩ ở Nhật Bản, với những ưu đãi hết sức...