Đang tải...

vốn oda

Giải ngân ODA: Mỡ treo miệng mèo!

29/12/2016

Năm 2016 kết thúc không chỉ bằng tình trạng khốn quẫn về nợ công, nợ xấu và cạn kiệt ngân sách, mà ngay cả nguồn vốn ODA cho Việt Nam cũng bị các tổ chức tài chính quốc tế siết lại. Trong năm 2016, một hiện tượng đặc biệt đã...

Ngân sách Việt Nam dùng tiền ODA để cấp vốn điều lệ cho ngân hàng !

26/12/2016

Từ trước tới nay, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do các tổ chức tài chính quốc tế và chính phủ nước ngoài đều quy định hết sức chặt chẽ, không cho phép chính phủ Việt Nam sử dụng số tiền cho vay sai mục đích. Tuy...

Đang tải...