võ văn thưởng

Đảng sẽ ‘đối thoại và đấu tranh’ như thế nào?

28/12/2016

Như thường lệ, cứ cuối năm ngành tuyên giáo lại tổ chức một hội nghị để tổng kết công tác tuyên giáo trong năm. 2016 không phải ngoại lệ. Sau một thời gian dài vắng bóng trên mặt công luận đến mức có dư luận vẫn cho là “tân trưởng...