vệ binh quốc gia

Không có bức tường, tổng thống Trump sẽ điều động vệ binh quốc gia bảo vệ biên giới

05/04/2018

Washington DC. (Reuters) - Vì không thể có được sự ủng hộ của Quốc Hội về bức tường, cũng không thể buộc phía Mexico chi trả phí tổn xây tường, Tổng Thống Trump sẽ điều động vệ binh quốc gia tới bảo vệ biên giới. Một số viên chức chính...