Trung Lê Nguyễn

Tiểu thuyết đồ họa của một nghệ sĩ gốc Việt

07/03/2020

Nghệ sĩ hoạt họa Trung Lê Nguyễn sẽ cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đồ họa đầu tay của anh, với nội dung tập trung vào một người di dân trẻ tuổi Việt Nam phải tìm cách để nói với cha mẹ rằng anh ta là người đồng tính. Theo...