trung cộng – csvn

Trung Cộng muốn bóp cổ Việt Nam ở biển Đông (Phạm Trần)

06/01/2021

Nguy cơ chiến tranh rất cao vì Lực lượng Hải Cảnh Trung Quốc được quyền dùng Vũ khí tấn công Luật Hải Cảnh của Trung Cộng ở Biển Đông và biển Hoa Đông, dự trù có hiệu lực năm nay, 2021, sẽ công khai gây chiến với Mỹ về quyền...