Trump Tower

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện không tìm thấy dấu hiệu của Trump Tower bị theo dõi hoặc nghe lén

17/03/2017

Washington DC. (Reuters) - Lãnh đạo Ủy ban Tình báo Thượng Viện cho biết họ thấy "không có dấu hiệu nào cho rằng" Trump Tower bị chính phủ Hoa Kỳ nghe lén, trong thời gian vận động tranh cử, như tuyên bố của tổng thống Donald Trump. Trong một thông...