Đang tải...

trump kỳ thị chủng tộc

Tổng thống Trump bác bỏ cáo buộc kỳ thị chủng tộc với các nữ lập pháp Dân Chủ

15/07/2019

Tin Washington DC – Tổng Thống Trump vào thứ Hai, 15 tháng 7, đã gia tăng cuộc đấu khẩu với các nữ dân biểu Dân Chủ thuộc nhóm cấp tiến, hỏi rằng liệu đến lúc nào các phụ nữ này mới xin lỗi Hoa Kỳ về những lời lẽ mà...

Đang tải...