trump foundation

New York kiện tổ chức thiện nguyện của tổng thống Trump

14/06/2018

New York City – Bộ Trưởng Tư Pháp New York vào Thứ Năm 14 tháng 6, đã kiện Tổng Thống Donald Trump cùng 3 người con, và tổ chức thiện nguyện của ông, với cáo buộc rằng gia đình Trump đã dùng tổ chức phi lợi nhuận này để chi...