trudeau

Tổng Thống Trump và Thủ Tướng Canada Trudeau gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc

13/02/2017

Washington DC. (CBS) - Lần cuối cùng Thủ tướng Canada Justin Trudeau đi thăm Washington, lúc đó chủ nhân Tòa Bạch Ốc là Tổng thống Obama. Chính sách đối ngoại của ông Obama và ông Trudeau có nhiều điểm tương đồng. Trong chuyến thăm Washington hôm 13/02, Tòa Bạch Ốc...