tom hayden

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói về việc bà bị mời ra khỏi sàn Thượng Viện California

24/02/2017

Thượng nghị sĩ tiểu bang California Janet Nguyễn bị buộc rời sàn thượng viện tiểu bang California khi bà đọc một bài diễn văn chỉ trích cố thượng nghị sĩ tiểu bang California, Tom Hayden, một người được biết đến cùng vợ ông là bà Jane Fonda, đã từng mạnh...

Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn bị mời ra khỏi nghị trường sau khi chỉ trích cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden

23/02/2017

Các thượng nghị sĩ cộng hòa tiểu bang California đã lên tiếng phản đối hành động mà họ cho rằng vi phạm quyền tự do phát biểu của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn – đại diện khu vực Nam California, khi bà bị buộc phải rời khỏi nghị trường sáng...