tin đồn đổi tiền

Tin đồn đổi tiền ở Việt Nam xuất phát từ đâu?

07/12/2016

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chính thức bác bỏ tin đồn xuất hiện vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm  nay về việc cơ quan  này sắp cho đổi tiền. Tất nhiên, chẳng có mấy người tin vào Ngân hàng nhà nước, bởi cơ quan này đã quá nhiều...