thông điệp liên bang

Tổng thống Trump soạn thảo Thông điệp Liên bang trước sức ép của đảng Cộng Hòa

02/02/2019

Washington, DC – Theo tin từ Reuters, dưới sức ép của các thành viên Cộng Hòa về việc chấn chỉnh lại nhiệm kỳ gây tranh cãi, Tổng thống Donald Trump dự định sẽ đề nghị một sự lựa chọn cho đảng Dân Chủ trong bài phát biểu Thông điệp Liên...

Tổng thống Donald Trump sẽ đọc Thông điệp Liên bang tại Hạ viện vào ngày 5 tháng 2

29/01/2019

Washington, DC – Theo tin từ Reuters, Tổng thống Donald Trump sẽ đọc diễn văn tình trạng liên bang vào tuần tới, sau khi tổng thống đồng ý lời mời của chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Trước đó, bà Pelosi từng yêu cầu tổng thống hoãn ngày phát biểu...