the sympathizer

Tác giả ‘The Sympathizer’ Nguyễn Thanh Việt thuyết trình tại UCI

08/01/2017

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt, tác giả cuốn tiểu thuyết "The Sympathizer" thắng giải Pulitzer năm 2016, sẽ có buổi trích đọc và nói chuyện về các tác phẩm hư cấu và phi hư cấu của mình tại trường University of California, Irvine vào lúc 6 giờ chiều Thứ Tư...