thế hệ tiếp nối

THẾ HỆ TIẾP NỐI: Thẩm phán Ethan Phạm và cảm nhận với nguồn gốc người Việt trên đất Hoa Kỳ

27/04/2019

Sau 44 năm kể từ ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, thế hệ thứ hai của những người tỵ nạn cộng sản lớn lên trong một xã hội mới và dân chủ của Hoa Kỳ, đang đi tìm lại bản sắc và cội nguồn của họ. Phóng...

THẾ HỆ TIẾP NỐI: Thượng nghị sĩ Dean Trần

27/04/2019

Sau biến cố đau thương của ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai từ “thuyền nhân” đã gắn liền với số mạng của hàng trăm ngàn người việt tị nạn. Thế giới đã biết qua họ bằng những cuộc vượt biển đầy gian nan cực khổ. Họ ra đi bằng...

THẾ HỆ TIẾP NỐI: Dân biểu tiểu bang Trâm Nguyễn

25/04/2019

44 năm nhìn lại, cuộc chiến tranh thảm khóc đã cướp đi hàng triệu sinh mạng người Việt trong cuộc chiến và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã tạo ra một cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử Việt nam cận đại với hơn 2 triệu người...