tết trung thu 2019

Gặp gỡ nhóm trẻ trong Ban tổ chức Hội chợ đêm ở Massachusetts

20/07/2019

Hội chợ sẽ được diễn ra vào lúc ngày 16-17-18 Tháng 8, 2019 - South Park, Randolph, MA. Khi chứng bệnh ung thư đã cướp đi cuộc đời của đứa cháu gái mới vừa bước qua tuổi 20, nỗi đau mất đi người thân khi tuổi đời còn quá trẻ...