tàu cá trung cộng

Trung Cộng đói cá là lý do ngầm của tranh chấp Biển Đông

23/11/2016

Do vùng biển gần bờ hầu như không còn cá, ngư dân Hoa Lục buộc phải mạo hiểm đánh cá trong những vùng biển không thuộc chủ quyền Trung Cộng. Theo nhà phân tích Adam Bartley của tạp chí The Diplomat thì đây là một nguồn tạo ra căng thẳng...