sốt xuất huyết

Việt Nam có hơn 80,000 trường hợp sốt xuất huyết trong 7 tháng đầu năm

11/08/2017

Trong bảy tháng đầu năm 2017, số trường hợp bệnh sốt xuất huyết trên cả nước Việt Nam lên tới khoảng 80,555, cao gần gấp 3 lần cả năm 2014, và sắp bằng tổng số trường hợp trong cả năm 2016. Ông Trần Đắc Phu, cục trưởng Cục Y Tế...