Home Tag "song tịch ở Úc"

Tám nhà lập pháp Úc phải từ chức vì mang song tịch

Canberra, Úc (Reuters) – Chưa bao giờ nước Úc rơi vào khủng hoảng chính trị vì vấn đề song tịch như lúc này. Hôm nay 14/11, thêm một thượng nghị sĩ Úc từ chức, và đây là lập pháp thứ tám bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng quyền công dân, khiến chính phủ của […]