sổ thông hành gắn chip

Tòa Đại Sứ Đức không cấp visa cho công dân Việt Nam có sổ thông hành gắn chíp mới

28/07/2022

Tin Vietnam.- Ngày 27 tháng 7 năm 2022, trên trang Facebook của tòa đại sứ Đức tại Hà Nội “German Embassy Hanoi” thông báo, kể từ ngày 27 tháng 7, cơ quan đại diện Đức không cấp visa cho công dân Việt Nam đối với những người có sổ thông...