sea of black

Báo Hồng Kông phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Hồ về nhạc phẩm Sea Of Black

04/07/2019

Tin từ Hong Kong..—Tờ nhật báo Hồng Kong Apple Daily vừa mới có bài phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Hồ về nhạc phẩm Sea of Black do ông sáng tác. Buổi phỏng vấn được thực hiện qua Facetime do ký giả Liang Kefeng thực hiện.  Bài báo viết rằng khi nhìn thấy...

Sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Hồ “Sea of Black” [Official Music Video]

03/07/2019

”Sea of Black" | Music by Truc Ho [Official Music Video] In Dedication to Those Who Give Their Lives to Freedom and Democracy SEA OF BLACK" – SÁNG TÁC MỚI CỦA NHẠC SĨ TRÚC HỒ Vào ngày 16 tháng 06, 2019, gần 2 triệu người Hong Kong trong chiếc áo...