scott pruitt

Ủy Ban Thanh Tra Hạ Viện điều tra ông Scott Pruitt, tổng thống Trump bênh vực

08/04/2018

Washington, DC. (CBS) - Ủy Ban Thanh Tra Hạ Viện yêu cầu và nhận được tài liệu liên quan tới việc giám đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Scott Pruitt mướn một phòng liên quan tới nhà vận động hành lang ở Washington. Ủy Ban, do Dân Biểu Trey...

Văn Phòng Khoa Học EPA xem xét tuyên bố về khí thải CO2 của ông Scott Pruitt

01/04/2017

New York, New York. (CBS) - Qua email mà Reuters có được vào hôm 31/03, tổ chức giám sát khoa học của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) cho biết đang xem xét liệu giám đốc Scott Pruitt có vi phạm chính sách của cơ quan không, khi ông...