sarah sanders

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders bị đuổi ra khỏi một nhà hàng ở Virginia

24/06/2018

Tiếp theo sự kiện Bộ Trưởng Nội An bị biểu tình tại một nhà hàng,  hôm Thứ Bảy 23 tháng 6, đến lượt phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders đăng trên Twitter kể về việc bà bị đuổi khỏi nhà hàng vào tối hôm trước, chỉ vì bà...

Hai phát ngôn viên Sarah Sanders và Raj Shah sẽ rời khỏi Tòa Bạch Ốc

14/06/2018

Washington DC - Hai trong số những thành viên của chính phủ Donald Trump xuất hiện trước giới báo chí nhiều nhất, là phát ngôn viên Sarah Sanders và Raj Shah, đang lên kế hoạch để rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Đây là dấu hiệu biến động mới nhất ở...