sarah sanders

Hai phát ngôn viên Sarah Sanders và Raj Shah sẽ rời khỏi Tòa Bạch Ốc

14/06/2018

Washington DC - Hai trong số những thành viên của chính phủ Donald Trump xuất hiện trước giới báo chí nhiều nhất, là phát ngôn viên Sarah Sanders và Raj Shah, đang lên kế hoạch để rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Đây là dấu hiệu biến động mới nhất ở...