sách giáo khoa

Việt Nam đầu tư 3 tỷ Mỹ kim tiền sách chỉ dùng được một lần

17/11/2018

Tiền đầu tư cho chương trình sách giáo khoa hiện hành tại Việt Nam là khoảng 3 tỷ Mỹ kim, số tiền này được lấy từ ngân sách nhà nước, trong đó chủ yếu là tiền vay nước ngoài. Đáng lên án hơn, khi nhiều loại sách được in ra,...