rise

Rise Báo Cáo Về Cuộc Khảo Sát Nhu Cầu Giúp Đỡ Của Vùng Lũ Miền Trung

19/12/2020

Vào tối ngày 15/12/2020, tổ chức Rise ( https://www.vietnamrise.org/ ) đã tổ chức một buổi hội thảo qua mạng zoom, để báo cáo kết quả cuộc khảo sát về nhu cầu giúp đỡ của người dân trong các vùng lũ Miền Trung. Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi...

Tổ chức Rise quyên góp và gửi khẩu trang đến các bệnh viện tại New York 

03/04/2020

Tin từ New York – Chị Hồng Thuận, một trong các sáng lập viên của tổ chức vô vị lợi Rise, vừa đi gởi 5,000 khẩu trang y tế của tổ chức Rise quyên góp được từ bạn bè đến các bệnh viện tại New York, đây nơi là tâm dịch với...