quốc hận 2019

30/4 – 44 NĂM NHÌN LẠI: Niềm Tin (Paulus Lê Sơn)

30/04/2019

Đã 44 năm trôi qua kể từ sau ngày 30 tháng 4, 1975, cộng sản Hà Nội tiến chiếm miền Nam, và đặt sự cai trị độc tài man rợ của mình trên toàn cõi Việt Nam. Ngày nay đất nước này có những gì? Có đạt được như lời...

Lala Trương – Tâm tình của thế hệ trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ về 30/4

30/04/2019

44 năm sau ngày 30/4, người Việt tỵ nạn phải rời khỏi quê hương thế hệ cha anh luôn luôn nhắc nhở, dạy bảo cho con cháu của họ về lịch sử Việt Nam, về ngày 30/4. Nhờ nên vậy nơi nào có bước chân của người tỵ nạn Việt...

Cộng đồng Việt Nam ở Oregon tưởng niệm 44 năm ngày 30/4

30/04/2019

Vào lúc 1giờ trưa thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019, Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn đã tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ Tưởng Niệm 44 năm Người Việt mất miền Nam Tự Do tại hội trường thuộc trường trung học đệ nhất cấp Ron Russel...