phụ nữ afghanistan

Nhiều tổ chức nữ quyền trên thế giới kêu gọi hỗ trợ phụ nữ tại Afghanistan

16/08/2021

Tin Kabul, Afghanistan – Đối với nhiều phụ nữ tại Afghanistan, việc phiến quân Taliban kiểm soát đất nước có nghĩa là cuộc sống và mọi quyền dân sự của họ đều bị đe dọa. Khi Taliban cai trị Afghanistan từ năm 1996 đến 2001, trẻ em gái tại nước...