phóng viên không biên giới

Phóng Viên Không Biên Giới nêu vấn đề tự do báo chí khi Nguyễn Phú Trọng thăm Pháp

23/03/2018

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Pháp hãy đặt thẳng những câu hỏi cấm kỵ về thảm trạng của quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, nhân dịp tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng sang thăm Pháp từ ngày...

Phóng Viên Không Biên Giới nói đối thoại nhân quyền với CSVN phản tác dụng

06/11/2016

Đối thoại về nhân quyền với Cộng Sản Việt Nam không mang lại kết quả mà thậm chí còn phản tác dụng. Đó là điều mà tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đã nghiệm ra, khiến họ đi đến quyết định tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch nhắm vào...