Home Tag "những kiếp hoa xuân"

Những Kiếp Hoa Xuân – Anh Bằng

Mùa Xuân là mùa “trăm hoa đua nở”. Nhạc sĩ Anh Bằng đã viết ca khúc “Những Kiếp Hoa Xuân”, và ông “mượn” những cánh hoa để nói về những kiếp người. Nói đến chữ “kiếp” thì thường có gì đó đượm buồn, có lẽ vì vậy mà ông viết ca khúc này ở âm […]