những đứa con vong quốc

Đêm Chôn Dầu Vượt Biển | Trình bày: Ngọc Minh | Nhạc: Châu Đình An | Hoà âm: Sỹ Đan

12/04/2019

Để đặt mua DVD "Những Đứa Con Vong Quốc" - Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com - Mua digital copy: www.sbtngo.com - Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon - Fri | 9 AM - 5 PM | giờ Cali)

Quê Hương Bỏ Lại | Trình bày: Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc: Tô Huyền Vân | Hoà âm: Trúc Sinh

09/04/2019

Để đặt mua DVD "Những Đứa Con Vong Quốc" - Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com - Mua digital copy: www.sbtngo.com - Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon - Fri | 9 AM - 5 PM | giờ Cali)

SBTN thực hiện chương trình Quốc Hận 30/04 với chủ đề “Những Đứa Con Vong Quốc”

05/04/2017

30 tháng 04 2017, đánh dấu 42 năm ngày miền nam Việt Nam bị cưỡng chiếm bởi thế lực cộng sản quốc tế. Thời điểm tháng 4 năm nay cũng đánh dấu 42 năm ngày di tản của người Việt đến vùng trời tự do, để tạo lập một hậu...