nhục mạ cờ vàng

Ông Paul Huy Nguyễn ở Úc Châu cảm ơn cộng đồng & kêu gọi ký thỉnh nguyện thư

09/05/2021

 Ông Paul Huy Nguyễn - Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do - New South Wales cảm ơn cộng đồng và kêu gọi cộng đồng ký thỉnh nguyện thư yêu cầu hủy bỏ visa cho những du học sinh xâm phạm tài sản của cộng đồng, nhục mạ...

Vụ thanh niên nhục mạ cờ vàng đã được chuyển qua Bộ trưởng Cảnh sát và Bộ trưởng Đa văn hoá bang New South Wales

07/05/2021

Tin Vietnam.- Liên quan đến vụ nhóm thanh niên Dương Đức Thịnh nhục mạ cờ vàng trên đường phố thuộc tiểu  bang New South Wales, Úc, vào ngày 6 tháng 5 năm 2021, ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales thông báo, sự...