nhập cảng hàng trung cộng

Việt Nam vẫn tăng mức nhập hàng hoá Trung Cộng

24/06/2019

Tin Vietnam.-  Báo Một thế giới ngày 24 tháng 6 năm 2019 loan tin, theo thống kê của cơ quan Hải quan, tính hết tháng 5 năm 2019, Việt Nam đã chi 29,9 tỷ Mỹ kim để nhập cảng hàng hoá của Trung Cộng. Kim ngạch nhập cảng hàng hoá Trung...