nguyễn thị hạnh nhơn

Buổi họp đặc biệt của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hoà

10/05/2017

Sau khi bà hội trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn quá vãng, Ban chấp hành Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hoà triệu tập một buổi họp đặc biệt, để tạm thời ổn định tổ chức hội. Buổi họp diễn ra tại trụ sở...

Cáo Phó Bà Nguyễn Hạnh Nhơn – Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH

19/04/2017

Gia đình chúng tôi xin thành kính báo tin buồn đến  thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần Mẹ, Chị, Cô Dì, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi là: Bà Quả Phụ LÝ NHỰT HƯỚNG Nhũ Danh NGUYỄN THỊ HẠNH NHƠN Pháp danh THÂN TỪ...

Bà Hạnh Nhơn, Hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH từ trần, hưởng thọ 90 tuổi

18/04/2017

Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, đại gia đình cựu chiến sĩ VNCH, các anh em thương phế binh VNCH còn ở lại quê nhà đã mất đi một trong những con người biểu tượng đáng kính của cộng đồng: nữ...