Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch & Đầu tư có kế sách đối phó với việc Trung Cộng thâu tóm đất Việt Nam?

27/05/2020

Tin từ Hà Nội: Truyền thông nhà nước cộng sản đưa tin bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có đối sách để giải quyết tình trạng người dân Hoa Lục thâu tóm đất đai của Việt Nam. Trả lời báo chí nhà nước,...