Đang tải...

người thượng tị nạn

Người tỵ nạn Việt Nam tiếp tục bị bắt tại Thái Lan

20/11/2018

Theo nguồn tin từ Mục sư Sùng Seo Hòa người H'Mong từ BangKok, Thái Lan, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11, có 4 người tỵ nạn Việt Nam bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ trong đó có 2 em nhỏ người H'Mong bị bắt trên đường đi...

Nhạc sĩ Nam Lộc gửi quà cho các em nhỏ người Thượng ở trong tù

14/11/2018

Hôm 14 tháng 11,  2018, Mục sư PonChai người Thái Lan rao giảng tại nhà thờ Glory To God Church thuộc tỉnh NonThaBuRi, đã nhận được 300 Mỹ Kim từ nhạc sĩ Nam Lộc thông qua văn phòng VOICE taị Thái Lan. Số tiền này sẽ được mục sư PonChai đưa...

Đang tải...