người nghèo thiệt hại

Nhà cầm quyền ép dân ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ dịch

12/05/2020

Tin Vietnam.- Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Facebook mang tên Nhàn Lê đã loan tải hình ảnh lá đơn "Xin tự nguyện không nhận hỗ trợ dịch coronavirus" của người dân đã được ký, đóng dấu. Người làm đơn là ông Lê Xuân Quang, thuộc diện cận nghèo, ở...

Dự luật y tế của đảng Cộng Hòa: triệu phú được giảm thuế 50,000 USD, người nghèo thiệt hại 1,420 USD

23/03/2017

Washington, DC. (CBS) – Theo một phân tích mới từ Trung Tâm Chính Sách Thuế và Trung Tâm Chính Sách Y Tế, gia đình bình thường có thu nhập dưới 10,000 Mỹ kim sẽ mất 1,420 Mỹ kim nếu kế hoạch y tế của đảng Cộng Hòa được thông qua....